Kontakt

MOBIL:  +421 904 756 407, mail: pirovac@pirovac.sk

Číslo účtu: SK79 0200 0000 0030 5227 2693, VUB, a.s.

Martin Hajduček, adresa: Záturčianska 50, Martin